most milosciW sytuacji, kiedy planujemy wziąć wraz z ukochaną osoba ślub cywilny wówczas to musimy pamiętać o kilka niezwykle ważnych, obowiązujących zasadach. Przede wszystkim planując ślub musimy pamiętać, że dolna granica wieku, jaka została tutaj określona wynosi szesnaście lat dla kobiety, oraz osiemnaście lat dla mężczyzny. W przypadku, jeśli kobieta nie ma jeszcze szesnastu lat a z wielu przypadków może planować ślub, wówczas sąd może zezwolić kobiecie na małżeństwo. Jeśli wesele planujemy w urzędzie stanu cywilnego musimy pamiętać, ze tak samo żona może przyjąć nazwisko męża, jak i mąż żony, lub też oboje mogą pozostać przy dotychczasowym nazwisku. Tak samo, w sytuacji, kiedy już odbędzie się wesele, oraz zostanie poczęte potomstwo, dzieci również mogą nosić zarówno nazwisko matki, jak i ojca, mimo faktu, że mogą one brzmieć odmiennie. Jeśli chcemy na przykład, aby dziecko nosiło nazwisko panieńskie matki, wówczas wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie stanu cywilnego oraz poinformować o tym sąd.